Pop Up Breeding Box

Donderdag 22 september 2022

De nieuwe wet- en regelgeving zorgt ervoor dat bokjes vanaf 1 januari 2023 langer op de boerderij moeten verblijven. In samenwerking met Kamphuis KonstruktieNovel-T, Maatschap Schroten en ColPro Technical Solutions is er een Pop Up Breeding Box ontwikkeld. In deze box streven wij naar een zo optimaal mogelijk klimaat waarbij de lammeren zich behaaglijk voelen. Hoe beter de lammeren zich voelen, hoe beter ze zijn afgemest voor latere consumptie. De box is niet alleen voor bokken, maar een mooi en geschikt onderkomen voor alle lammeren.