Ovenbouw

De engineering, materiaalkeuze en eventuele montage worden vooraf in nauwe samenwerking met onze deskundigen (en die van onze opdrachtgevers) uitgevoerd om een optimaal presterend product te realiseren. Uitgangspunt hierbij is te allen tijde een lange levensduur, perfecte integratie in bestaande installaties en/of reeds aanwezige bekledingen, beide gekoppeld aan een gunstige kosten/baten analyse.