Ovenbouw

De engineering, materiaalkeuze en eventuele montage van de ovenbouw wordt vooraf in nauwe samenwerking uitgevoerd. Dit wordt door onze deskundigen – en die van onze opdrachtgevers – uitgevoerd om een optimaal presenterend product te realiseren. Hierbij is het uitgangspunt een lange levensduur en perfecte integratie in bestaande installaties en reeds aanwezige bekleding. Beide zijn gekoppeld aan een gunstige kosten/baten analyse.